foto: Mgr. Václav Klecanda,

Mgr. Václav Klecanda

Web
foto: Mgr. Martin Mareda,

Mgr. Martin Mareda

foto: Jan Příbramský, DiS.,

Jan Příbramský, DiS.

foto: JUDr. Miloš Tuháček,

JUDr. Miloš Tuháček


Pracujeme systematicky a práci evidujeme v ukolníčku.

Ten obsahuje řadu úkolů, které spadají pod “programové cíle” volebního programu:

Zjednodušíme fungování pomocí technologií

Odstraníme komunikační bariéry

Pohlídáme toky městských financí

  • Zveřejníme rozpočet města i jeho společností.
  • Zřídíme městský transparentní účet a všechny smlouvy vyvěsíme na internetu.
  • Pohlídáme ceny základních služeb.

Zatraktivníme město pro všechny