foto: Mgr. Václav Klecanda,

Mgr. Václav Klecanda

Web
foto: Mgr. Martin Mareda,

Mgr. Martin Mareda

foto: Jan Příbramský, DiS.,

Jan Příbramský, DiS.

foto: JUDr. Miloš Tuháček,

JUDr. Miloš Tuháček


Pracujeme systematicky a práci evidujeme v ukolníčku.

Ten obsahuje řadu úkolů, které spadají pod “programové cíle” volebního programu:

Zjednodušíme fungování pomocí technologií

Odstraníme komunikační bariéry

 • Chceme koncepční řízení - předvídatelné, jasné směřování.
 • Informace o řízení města budou veřejně dostupné.
  Přechod na strategické řízení je dlouhodobý a obtížný krok. Souvisí s dobrými nástroji a se vzděláváním všech aktérů, kteří v procesu fungují. Na přelomu 2019 a 2020 se scházela pracovní skupina, která se tématem pod vedením zkušeného manažera zabývala. Následovat budou další kroky stran vzdělávání dalších aktérů a příprava adekvátních nástrojů
 • Připravíme participativní rozpočet
  V roce 2020 proběhl “0-tý ročník”. Na info.taborcz.eu se sešlo 9 projektových návrhů. I přes nedstatky v propagaci a malé technické potíže s odesíláním validačních SMS v hlasování uspěla rozhledna, skate park a naučná stezka.
 • Budeme pečlivě prezentovat, co a proč děláme.
  Tento web je jedním pilířem tohoto bodu. Dalším informačním kanálem je facebooková stránka, kterou se snažíme udržovat stále aktivní. V plánu jsou pravidelné reporty z práce místostarosty

Pohlídáme toky městských financí

 • Zveřejníme rozpočet města i jeho společností.
  Rozpočty jsou veřejné. Teď je důležité srozumitelně prezentovat jak se čerpají. Byla zprovozněna vizuální prezentace dat o rozpočtech minulých let.
 • Zřídíme městský transparentní účet a všechny smlouvy vyvěsíme na internetu.
 • Pohlídáme ceny základních služeb.
  Dohlížíme na změnu dodavatele tepla, která po dlouhodobě neudržitelném hospodaření Teplárny Tábor, vyústila k jejímu odprodeji společnosti C-Energy.

Zatraktivníme město pro všechny

 • Podpoříme výstavbu startovacích bytů a bytů s pečovatelskou službou pro seniory. Staré nevyprodáme.
  Prosadili jsme zastavení privatizace městských bytů. Výstavbu domu pro seniory a alzheimer centra jsem podpořili a ta běží dle harmonogramu.
 • Podpoříme technické vzdělávání, ideálně zřízením vysoké školy.
 • Zřídíme nové multifunkční kulturní centrum, kde se budou pořádat výstavy, workshopy, koncerty.
  Dohodli jsme se na komplexní rekonstrukci bývalé 8.ZŠ na sídlišti nad Lužnicí, jejíž výsledkem by mělo být multifunkční mezigenerační centrum. V jeho rámci počítáme mj. i s prostory pro konání různých akcí.
 • Připravíme revitalizaci přírodního amfiteátru Pintovka
  Covid krize nám překazila besedu o návrzích 2 architektů, kteří se na náši objednávku zabývali, jak by revitalizace mohla vypadat. Připravujeme další pokus :)